BALKAN INVESTMENT OPPORTUNITY FUND

Otvoreni investicijski Fond

Adresa:

Kapucinska 25/II

31000, OSIJEK

H R V A T S K A

Telefon: 031 250 100

Fax: 031 250 107

E-mail: info@biof.biz