O nama

BALKAN INVESTMENT OPPORTUNITY FUND:

je osnovan 16.04.2007 godine i registriran kao otvoreni investicijski Fond sa dozvolom regulatora i Komisije za vrijednosne papire CIMA na Kaymanskom Otočju. Sjedište fonda nalazi se na adresi Trulaw Corporate Services Ltd., P.O. Box 866, Anderson Square Building, Grand Cayman KY1-1103, Cayman Islands.

DIONIČKI KAPITAL FONDA PODJELJEN JE NA:

  • 3.499.900 (trimilijunačetiristodevedesetdevettisuća devetsto) otkupivih, sudjelujućih, dionica bez prava glasa, koje Fond nudi na prodaju po inicijalnoj ponudi od 1.000,00 € po dionici.
  • 100 ne sudjelujućih, dionica s pravom glasa (Dionice uprave-poslovodstva) koje su u vlasništvu Balkan Investment Management Limited – Društva za upravljanje fondom.

CILJEVI FONDA:

Cilj fonda je povećanje vrijednosti kapitala, alociranjem sredstava Fonda specijaliziranim managerima s iskustvom koji posjeduju, sposobnostima upravljanja rizicima portfolia, a naročito rizicima povezanim s kupoprodajom dionica ali i stranih valuta, istovremeno posvećujući punu pažnju zaštiti kapitala. Fond će pretežno ulagati u dionice ali i u različite izvedenice, opcije, futurese, valute, te druge terminske ugovore.

Da bi ostvario ove ciljeve, Fond će kombinirati različite postupke kako bi ostvario maksimalan prihod. Investicijski program Fonda podrazumijeva aktivno upravljanje portfoliom Fonda kako bi se iskoristile prednosti širokog spektra investicijskih mogućnosti na financijskim tržištima. Fond nije ograničen u odnosu na različite investicijske strategije koje se primjenjuju na tržištima.

UPRAVLJANJE FONDOM:

Fondom upravlja BALKAN INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED– kao investicijski manager koje ima sjedište na adresi Trulaw Corporate Services Ltd., P.O. Box 866, Anderson Square Building, Grand Cayman KY1-1103, Cayman Islands. Navedeno društvo upravlja Fondom, te je odgovorno za poslovanje Fonda i novčana sredstva Fonda.

Fond je imenovao CPA Audit LLP iz Londona da djeluje kao Administrator fonda, vodi evidenciju i nadgleda transfere Fonda.

 

REVIZOR FONDA: Rankin Berkower (Cayman) Ltd.

P.O.Box 30349

Corporated Plaza, 1st Floor

George Town

Grand Cayman KY1-1202 Cayman Islands

 

ADMINISTRATOR: Gradient Advisory Limited

Peek House

20 Eastcheap

London

EC3M 1 AL

 

ULAGANJE U FOND:

Najmanja početna investicija u Fond je 100.000 $ (cca 75.000,00 € ili jednaka vrijednost u bilo kojoj drugoj valuti).