Sve informacije dostupne na ovim internet stranicama su isključivo informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima. Informacije koje BALKAN INVESTMENT OPPORTUNITY FUND objavljuje na ovim web stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim, ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim web stranicama. Informacije na www.biof.biz internet stranicama se ne smiju shvatiti kao poziv na kupnju ili prodaju dionica, te biti temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim. BALKAN INVESTMENT OPPORTUNITY FUND ne može garantirati dostupnost servisa i informacija. BALKAN INVESTMENT OPPORTUNITY FUND zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.biof.biz u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti. BALKAN INVESTMENT OPPORTUNITY FUND se također ne obvezuje na ažuriranje pisanih materijala ili proizvoda i usluga koji su objavljeni na internet stranicama. BALKAN INVESTMENT OPPORTUNITY FUND neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na www.biof.biz web stranicama.

General Posts

Novi val privatizacije!?

S&P podigao rejting Grčke

Cijene nafte porasle

BIOF Portfolio

Crobexi u blagom minusu